วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี สักการะท้าวเวสสุวรรณ

สักการะท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอัมพวา

วัดจุฬามณีเป็นวัดที่มีชื่อเรียกในอดีตว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยมีคนสร้างเป็นต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง ซึ่งมีลูกสาวคือ น้อยธิดา ผู้ที่มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขนอนตลาดในบางช้าง ตามประวัติศาสตร์ว่าสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2172-2190

ในยุคที่ท่านพระอธิการเนียมเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัด วัดจุฬามณีมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น โดยท่านได้ตั้งโรงเรียนสอนหนังสือไทยและหนังสือขอมขึ้นในวัด แต่หลังจากท่านไปแล้วในปี พ.ศ. 2459 วัดจุฬามณีเกือบจะถูกทิ้งเป็นวัดร้าง มีพระจำพรรษาเหลืออยู่ไม่กี่รูป จนวัดเสื่อมสภาพทรุดโทรมและปรักหักพังไปเสียหลายส่วน

ในสมัยของกำนันตำบลปากง่าม (ตำบลบางช้าง ปัจจุบัน) อาจารย์แช่ม โสฬส ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลวัดจุฬามณี เขาได้ทำการปลูกสร้างเสนาสนะสงฆ์และศาลาการเปรียญขึ้น จนเมื่อปี พ.ศ. 2463 เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ในปัจจุบัน วัดจุฬามณีเป็นสถานที่สำคัญในการท่องเที่ยวและประกอบพิธีกรรมในวัดอย่างหนักแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในงานประจำปี เช่น งานประเพณีลอยกระทงในเทศกาลสงกรานต์ หรืองานวันเข้าพรรษาในวันที่ 13-15 เดือนเต็มดวง นอกจากนี้ วัดยังมีศิลปวัตถุที่มีค่าประวัติศาสตร์อย่างหลวงพ่อเนื่องและเสนาสนะสงฆ์ของวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระอาวาสสมเด็จพระเจ้าวัชรเทวี ทั้งนี้ วัดจุฬามณียังเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาทำบุญ และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแบบประเพณีของไทยมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ท้าวเวสสุวรรณก็เป็นสิ่งที่นับถือและเคารพมากในวัดจุฬามณี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและผู้ปกป้องของวัด และถือเป็นเทวดาคุ้มครองที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน การขอพรหรือวัตถุมงคลจากท้าวเวสสุวรรณนั้นมักถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับคำตอบหรือความช่วยเหลือตามที่ขอไป ด้วยเหตุนี้ ทำให้วัดจุฬามณีเป็นสถานที่ที่มีผู้คนเข้ามาปรึกษาหรือขอคำปรึกษาจากท้าวเวสสุวรรณอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมากมายเดินทางมาเยี่ยมชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *